WIST JE DAT CEC MEETS 10% VAN DE ZAALHUUR DONEERT AAN MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN?

Samen met jou ondersteunt CEC Meets prachtige maatschappelijke initiatieven onder de pijlers; de omgeving, jongeren, educatie en cultuur. Van de zaalhuur gaat 10% naar de geselecteerde organisatie, project of (jaarlijks) maatschappelijk event. Bekijk hieronder welke initiatieven door ons zijn geselecteerd en wat deze organisaties of initiatieven betekenen. Zo maken wij samen een positieve maatschappelijke impact!

STICHTING STUDENTS MOVING FORWARD

Rachel Snip

Jongeren met een gecompliceerde achtergrond zijn minder geneigd om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. Dit is jammer, want juist tijdens deelname aan deze activiteiten leer je vaardigheden die essentieel zijn voor je sociaaleconomische status, opleidingsniveau, beroepsvaardigheid en uiteindelijk de hoogte van het inkomen.

Stichting Students Moving Forward biedt jongeren tussen de 15 en 27 jaar een programma aan dat is gericht op het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden, genaamd ‘Act of Change’. Met dit programma richt SMFF zich vanuit eigen ervaring speciaal op jongeren voor wie het om financiële, culturele of sociale redenen niet vanzelfsprekend is om aan deze activiteiten deel te nemen.

Bij Stichting Students Moving Forward telt iedereen mee: “Samen gaan wij vooruit en leggen we een gedegen basis voor een duurzame toekomst!”

Website Students Moving Forward

FOUNDATION ACADEMY OF AMSTERDAM

Samuel Lee

Veel mensen in de wereld hebben wegens diverse omstandigheden geen recht op hoger onderwijs. Dat terwijl deze mensen ook talent, visie en dromen hebben. Stichting Foundation Academy of Amsterdam is een kleine non-profit organisatie die migranten en vluchtelingen een plek bieden om alternatief hoger onderwijs op het gebied van vrije kunsten en geesteswetenschappen te volgen.

De klaslokalen van de stichting zijn huizen, kantoren, internetcafés en zelfs gevangenissen. Ze gebruiken alles wat ze kunnen om kennis over te dragen aan degenen die het niet kunnen betalen, maar dromen hebben om het na te streven en de moed hebben om het te gebruiken voor een betere wereld. Academisch onderwijs moet betaalbaar, toegankelijk, flexibel zijn voor alle leden van de mensheid over de hele wereld, aldus voormalig Theoloog des vaderlands en directeur Samuel Lee.

Website Foundation Academy of Amsterdam

STICHTING JONGEREN DIE HET KUNNEN (JDK)

Virgil Tevreden

Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) zet zich in voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar met een (licht)verstandelijke beperking en/of (ernstige) gedragsproblemen (cluster 3 en 4). Deze jongeren vinden zelf geen zinvolle naschoolse tijdsbesteding en zijn gevoelig voor de – negatieve – verleidingen van de straat.

In juni 2012 richtte Virgil Tevreden de Stichting op om jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen op weg te helpen en in te spelen op hun behoeften. Op deze manier beoogt de Stichting in te spelen op de positieve ontplooiing van haar doelgroep in Amsterdam. Sociaal empowerment met als doel sociale cohesie te bereiken.

Website Stichting Jongeren Die het Kunnen

STICHTING MUZIEKCENTRUM ZUIDOOST (LEERORKEST)

Marco de Souza

Stichting Muziekcentrum Zuidoost (MZO) maakt muziekeducatie mogelijk voor álle kinderen in Amsterdam-Zuidoost. Daarvoor bieden wij muziekeducatie aan binnen de muren van onze muziekschool, maar vooral ook op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs in Zuidoost.

De stichting van Marco de Souza maakt het met het Leerorkest mogelijk om in lage inkomenswijken concerten te organiseren, zo ook in het Cultureel Educatief Centrum.

U steunt ook dit mooie initiatief en draagt u bij aan een ontwikkeling van het muzikale in de Bijlmer!

Website Leerorkest